Stoklarınıza hakim değilmisiniz ,maliyetlerinizi ölçemiyormusunuz ,müşterilerinizi takip mi edemiyorsunuz ?

Bu sorulara cevabınız evet ise yollarımız kesişmemiş demektir. Sizlere Çözüm Üretmek için Burdayız.  Doğru veriler ile Doğru Kararlar için yanınızdayız. 

Işletmelerin örgüt kültürü oluşturabildiği ve stratejik kararların yönetilebildiği, 
süreç haritasının çizilerek süreç takibinin yapılabildiği, kalite dokümantasyonunu yapabildiği ve yönetebildiği, 
ve anahtar performans göstergelerinin (KPI) izlenebildiği, 
Strateji ve Kalite Yönetim Sistemi, sürekli gelişimi sağlayabilmek amacıyla bir işletmenin kârlılığı, amaçları, rekabeti gibi stratejileriyle,
 insan, malzeme ve bilgi kaynakları arasında uygun bir bağlantının oluşturulması olarak tanımlanmaktadır. 
Günümüzün küresel dünyasında evrensel standartlara ulaşmanın ilk adımı, kalite anlayışını benimseyerek stratejik yönetimin örgüt kültürü haline gelmesini sağlamaktır.
 Bu durum dokümantasyon ve süreç yönetiminin ön plana çıkmasını ve işletmelerin konuyu farklı bir açıdan değerlendirmelerini gerektirir. 
Strateji ve kalite yönetimi bir ihtiyaçtan çok zorunluluk, bir tercihten çok bir önkoşuldur.
en önemlisi de şirkette bulunan tüm formların kullanıcılar tarafından tasarlanıp, raporlanabildiği bir “Strateji ve Kalite Yönetim Sistemi”dir.

Kalite Belgesi Yönetimi

ManageMind ile ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 16949, ISO 18001, ISO 27001, AS 9100 gibi kalite belgelerinin gerekliliklerine ait tüm dokümanlarınızı oluşturabilir ve aktif bir şekilde işletmenizde kullanabilirsiniz. Bu çerçevede;

- Süreçlerinizi sisteme tanımlayabilir,

- KPI’larınızı belirleyerek takip edebilir,

- İlgili taraf analizinizi gerçekleştirebilir,

- Gerekli olan tüm prosedür, talimat ve formlarınızı oluşturabilir,

- Oluşturulan belgelerin revizyonlarını izleyebilir,

- SWOT analizlerinizi oluşturabilir,

- Balanced Score Card’larınızı oluşturabilir,

- Uygunsuzluk ve DÖF (Düzeltici-Önleyici Faaliyet) açabilir,

- Oluşturmuş olduğunuz tüm dokümanlarınıza ait raporlarınızı oluşturabilirsiniz.

Kısacası ManageMind; istenilen tüm dokümanların oluşturulabildiği, raporlanabildiği, takip edilebildiği ve geri izlenebilirliğin sağlanabildiği bir Kalite Yönetim Sistemidir.